Història medieval

16 març 2011

Xerrada sobre masies de la Sentiu

El 24 de febrer, al local social de la Unió Muntanyenca Eramprunyà (UME), vam fer una nova presentació històrica, aquest cop sobre les masies de la vall de la Sentiu. La presentació es va fer en el marc de la formació dels guies del castell d’Eramprunyà.

10 setembre 2009

El camí ral medieval al pas per Sant Climent de Llobregat

Determinació del traçat del camí ral fins a inicis del segle XVIII, aproximació a la morfologia medieval de la vila de Sant Climent de Llobregat, tot identificant els seus principals ravals o nuclis de població, i localització d’una sèrie de topònims medievals que apareixen profusament a la documentació. TERCERA VERSIÓ de 2 de gener de 2010.

5 Elements trobats