VIII Trobada

30 gener 2016

Ponència de Begues

La immigració occitana a Begues a cavall dels segles XVI i XVII. Economia i integració, Víctor Mata i Ventura

30 gener 2016

Ponència de Castelldefels

Un origen romà per al nom de Castelldefels: estat de la qüestió, Alfonso López Borgoñoz

30 gener 2016

Ponència de Sant Climent

… francès, del bisbat de… La immigració a la parròquia de Sant Climent entre 1500 i 1700, Jaume Vendrell Condeminas

30 gener 2016

Ponència de Gavà

L’impacte associatiu i cultural de la immigració valenciana a Gavà, Josep Campmany Guillot

30 gener 2016

Ponència de Viladecans

Canvi de paisatge i paisanatge: les dues onades migratòries del segle XX a Viladecans, Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera i Manuel Luengo Carrasco

30 gener 2016

Comunicació de Begues

El primer moviment de població testimoniat al massís de Garraf. Abandonament de la cova de Can Sadurní (Begues) i establiment de la seva comunitat a l’entorn de les mines de Can Tintorer a inicis del neolític mitjà recent. Una hipòtesi de treball cada cop més fefaent, Manuel Edo, Ferran Antolín, Pablo Martínez, Concepció Castellana, Maria Jesús Barrio, Elicínia Fierro, Maria Eulàlia… [ Llegir més ]

30 gener 2016

Comunicació independent

Emigració i moviments socials a l’època de la família d’Ausiàs March, Jaume Alavedra i Regàs

30 gener 2016

Comunicació de Viladecans – 01

La població civil: una arma per a la guerra. Un altre moviment migratori: els refugiats de guerra a Viladecans, 1936-19391, Manuel Luengo Carrasco

30 gener 2016

Comunicació de Gavà – 02

Retrats de la immigració a Gavà. Un relat gràfi c de la família Canton Martínez. 1904-2010, Joan Canton, Assumpció Gabernet i Benet Solina

30 gener 2016

Comunicació de Sant Climent

Piràmides de població de Sant Climent de Llobregat 2008 – 1996 – 1975, Elisenda Comas Marcé

30 gener 2016

Comunicació de Viladecans – 02

El Consell Municipal de la Convivència de Viladecans (2005-2012): una experiència de participació ciutadana amb voluntat d’incidir en l’acollida de les persones immigrades, Mercè Solé Tey

30 gener 2016

Poster de Viladecans – 02

Les fonts documentals de l’Arxiu Municipal de Viladecans per a l’estudi de la immigració, Antonia Altamirano Cardoso, Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera i Manuel Luengo Carrasco

30 gener 2016

Póster de Viladecans – 03

Els noms de lloc i la immigració a Viladecans, Josep Lluís Gallardo i Sedano i Manuel Luengo Carrasco

30 gener 2016

Póster de Viladecans – 04

Relacions entre el nord d’Àfrica i Viladecans en època romana, Juana Maria Huélamo Gabaldón i Josep Maria Solias Arís

17 Elements trobats